EDC Smart City Esszéíró Verseny

A DEX Műhely, amely hallgatói bázisát képezi az újonnan alakuló Ihrig Károly Szakkollégiumnak idén először rendezi meg hagyományteremtő céllal az EDC Smart City esszéíró versenyt. A beérkező angol nyelvű esszék értékelése után a legjobb versenyzők továbbjutnak a szóbeli fordulóba, ahol színvonalas szakmai zsűri előtt angolul prezentálhatják korábban beadott munkájukat. Az első helyezett egy gyakornoki pozíciót nyer el az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Smart City csapatánál, illetve a többi dobogósra is értékes nyeremények várnak.

Jelentkezés:
A jelentkezési lap leadási határideje 2015. október 16. 23:59; elérhetősége: http://usite.hu/x/12881
Az esszék leadási határideje: 2015. október 30. 23:59.
Az elkészült esszéket, illetve a jelentkezési lapokat elektronikus formában a smartcity@edc.debrecen.hu címre várjuk az angol nyelvű önéletrajzokkal együtt.
A határidő túllépése a versenyből való automatikus kizárást vonja maga után!
A versenyen a Debreceni Egyetem valamennyi hallgatója részt vehet.

Bírálati szempontok:
A dolgozatokat az EDC Debrecen Smart City csapata fogja értékelni. A fő értékelési szempont a pályázó által választott kihívásra nyújtott logikus, átlátható megoldása és annak megvalósításának bemutatása.

Tartalmi követelmények
A pályázónak Debrecen Smart City 7 kihívásterülete közül kell egyet kiválasztani és arra a területre logikusan felépített, Debrecenben megvalósítható, Smart megoldást nyújtania.

Milyen Smart megoldásokkal:
• tennéd bárki számára elérhetővé a digitális írástudás megszerzését?
• tennéd okosabbá a városi szolgáltatásokat?
• csökkentenéd a város rezsijét?
• segítenéd elő a közbiztonságot és növelnéd a lakosság biztonságérzetét?
• szerveznéd át a város közlekedését?
• tennéd népszerűbbé a sportolást és egészséges életmódot?
• valósítanád meg a betegellátásban résztvevő szolgáltatók munkájának összehangolását, a hatékony információáramlás elősegítése érdekében?

Smart megoldás: Élhető, hatékony és fenntartható város megteremtését célzó folyamat innovatív technológiai megoldások használatával.
Digitális írástudás: Az információs, kommunikációs technikai eszközök és az internet ismerete, készségszintű használata.

Az esszék formai követelménye az alábbi linken elérhető:http://usite.hu/x/12639

Minden jelentkezőnek sok sikert kívánunk!

edc_plakat_hu_small
____________________________________________

The DEX Workshop, which gives the base of the currently founded Ihrig Károly College for Advanced Studies, organises the EDC Smart City Essay Writing Competition for the first time to build up a long lasting tradition. After the evaluation of the essays, the best applicants will also give a presentation in front of a well-respected, professional jury. The first place winner will have the honor to work with the Smart City team of EDC Debrecen Urban and Economic Development Center. Second and third place finishers will look forward to other prizes.

Application:
Deadline of the application: October 16. 23:59; you can reach the form here: http://usite.hu/x/13238
Deadline of handing the essays in: October 30. 23:59.
The essays, the application forms, along with the CVs need to be sent electronically to smartcity@edc.debrecen.hu
Please play attention, missing the deadline equals disqualification from the competition!
Every student of the Debrecen University has the right to apply.

Criteria:
The essays will be evaluated by the Smart City team of the EDC Debrecen. The main criteria are the feasible, transparent, logical solutions of the issues chosen by the applicant.

Content requirements
The applicants need to choose one out of the Debrecen Smart City’s seven fields, and they need to give a logical, feasible solution with smart ideas, which can be used in Debrecen.

With which Smart ideas*:
• could you make the knowledge of digital literacy* available for everyone?
• would you make government services in our city more efficient?
• could you minimize overhead expenses of Debrecen?
• could you improve public security increase citizens’ sense of security?
• would you reorganise public transportation and improve traffic in general in our city?
• would you make different sport activities and healthy lifestyle more popular?
• could you accomplish a harmonization of the service providers’ work in healthcare, in order to have an efficient information flow?

*Smart idea: It’s goal is to create a livable, effective and sustainable city with innovative technological solutions
**Knowledge of digital literacy: The knowledge and usage of tools of information and communication technology and the internet.

You can get more information about the formalities of the essays here:http://usite.hu/x/13239

We wish all our applicants good luck!

edc_plakat_en_small