Marketing ház

A DEX Műhely Egyesület számtalan lehetőséget nyújt a tagoknak. Nemcsak azért jó a csoportba tartozni, mert új emberekkel ismerkedünk meg, igaz barátokra lelünk, vagy épp elmondhatjuk, hogy egy olyan közösségnek a tagjai vagyunk, akik hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek, hanem azért is, mert olyan tudásra tehetünk szert, amit az órákon nem sajátítunk el. Így van ez a Marketing Ház esetében is.

Látókörünk kiszélesítésére szolgálnak DEX-en belül létrejött házak, amik bizonyos témákat felölelve még több ismeretet nyújtanak a diákok számára. Ezek közül az egyik legfrissebben alakult ház, a Marketing Ház, amely 2015 tavaszi félévében kezdte meg működését.

Szabóné Pataky Eszter tanárnő, avagy „Marketing Nagyi” és Kovács Bence, a Kereskedelem és Marketing Intézet demonstrátora, (korábbi DEX Műhely elnök) által tartott szemináriumok sose az unalomról szólnak. Érdekesek, figyelemfelkeltőek és gyakorlati tudást ad az ott levők számára. A DEX Műhely marketinggel foglalkozó szakcsoport létrejöttének az első félévében szó volt a különböző üzleti modellekről, a marketingkutatás és a marketingtevékenység eredményességének elemzéséről és annak gyakorlatbeli alkalmazásáról, valamint a márkaérték menedzsment több aktuális kérdését is feldolgoztuk.

Emellett meg kell említeni a Ház által megszervezett nyílt előadást, ahol az egyetem vendégül látta a BCA Hungary Kft. ügyvezetőjét, Deák Andrást, valamint vezető tanácsadóját, Erőss Zsuzsannát, akik IT tanácsadásról, és a CRM-ről tartottak egy interaktív előadást. Az előadók beszéltek a üzleti informatika legújabb trendjeiről, a CRM filozófia egész vállalatot átható koncepciójáról, CRM rendszer bevezetésének az előnyeiről, illetve a magyarországi tanácsadói piac jelenlegi helyzetéről.

Ahogy a DEX Műhely szakmai házai is az éppen aktuális tagok érdeklődése határozza meg, így a Marketing Ház szakmai tevékenysége is több szállal kapcsolódik a szakcsoportban tevékenykedők érdeklődéséhez, kutatási témájához.